język | Language

Słownik hodowli zwierząt

Nasz “Słownik hodowli zwierząt” powstał na skutek codziennych potrzeb, ponieważ niezwykle trudno spotkać słowniki poświęcone tej problematyce. Podczas naszych codziennych zajęć często musimy tłumaczyć specyficzną terminologię techniczną. A Państwo?