Systemy zarządzania i kontroli

Farm management finally made simple: BigFarmNet

Farm management finally made simple: BigFarmNet

BigFarmNet, our unique management and control software, now makes operating your farm easier, faster and more secure. One software unites all applications: liquid and dry feeding systems, ESF stations, sorting scales, feeding systems for suckling pigs, climate control, silo and alarm management. You only buy what is necessary. BigFarmNet meets any requirements and grows with your needs.

Zarządzanie i kontrola za pomocą systemu BigFarmNet

Innowacyjne oprogramowanie BigFarmNet umożliwia centralne sterowanie, kontrolę i zarządzanie wszystkimi komputerami i sterownikami w gospodarstwie. Nieważne, czy chodzi o odchów loch czy tucz trzody, karmienie lub sterownie mikroklimatem w jednym budynku inwentarskim czy też całym kompleksem ferm.

Urządzenia alarmowe

Urządzenia alarmowe

Nowoczesne chlewnie coraz częściej wyposażane są w różny sprzęt techniczny. Zautomatyzowane staje się sterowanie klimatem, zaopatrzenie w wodę, transport i zadawanie paszy. Niezbędne stają się instalacje urządzeń monitorujących, umożliwiających natychmiastową reakcję w sytuacji awarii i efektywnie zapobieganie uszkodzeniom.