Systemy zarządzania i kontroli

Zarządzanie i kontrola za pomocą systemu BigFarmNet

Innowacyjne oprogramowanie BigFarmNet umożliwia centralne sterowanie, kontrolę i zarządzanie wszystkimi komputerami i sterownikami w gospodarstwie. Nieważne, czy chodzi o odchów loch czy tucz trzody, karmienie lub sterownie mikroklimatem w jednym budynku inwentarskim czy też całym kompleksem ferm.

Urządzenia alarmowe

Urządzenia alarmowe

Nowoczesne chlewnie coraz częściej wyposażane są w różny sprzęt techniczny. Zautomatyzowane staje się sterowanie klimatem, zaopatrzenie w wodę, transport i zadawanie paszy. Niezbędne stają się instalacje urządzeń monitorujących, umożliwiających natychmiastową reakcję w sytuacji awarii i efektywnie zapobieganie uszkodzeniom.