Impressum i Copyright

Copyright

(c) Big Dutchman AG (Holding)
Auf der Lage 2
49377 Vechta-Calveslage
Skrytka pocztowa  1163
49360 Vechta
Niemcy 

Tel.: +49(0)4447-8010
Fax: +49(0)4447-801237
E-Mail: big@bigdutchman.de

Zarząd: Bernd Meerpohl (prezez zarządu) - Kai Wehmeyer - Sven Guericke - Dr. Michael Trutzel
Prezes rady nadzorczej: Dirk Meerpohl 
Sąd prowadzący rejestr: Sąr Rejnowy w Oldenburgu HRB 110778 
Numer identyfikacyjny podatku obrotowego:: DE 117768014
Siedziba spółki: Vechta

Kierownictwo redakcji

Andreas Böske
Tel.: +49(0)4447-801118
Fax: +49(0)4447-8015118
E-Mail: aboeske@bigdutchman.de

Inspektor ochrony danych

Thomas Prüllage
Tel.: +49(0)4447-801146
E-Mail: datenschutzbeauftragter@bigdutchman.de

Szata graficzna, koncepcja

Bitter & Co. Werbeagentur GmbH
Kathmannhaus Calveslage
Oldenburger Str. 244
49377 Vechta
Niemcy 

Tel.: +49(0)4441-8896880
Fax: +49(0)4441-88968822
E-Mail: mail@bitters.de
Internet: www.bitters.de

Dane bankowe, Content Management System

Bitmotion GmbH
Immengarten 16-18
30177 Hanover
Niemcy 

Telefon: +49(0)511-6262930
Telefax: +49(0)511-2629310
E-Mail: info@bitmotion.de
Internet: www.bitmotion.de

Ogólne wskazówki

Dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowości i kompletności zawartych informacji. Ewentualnych błędów nie można jednak wykluczyć. Big Dutchman AG nie ponosi zatem odpowiedzialności za szkody, które związane są z użyciem tych treści. 

Wyłączenie odpowiedzialności

1.Treść
Big Dutchman AG nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przygotowanych informacji. Roszczenia związane z odpowiedzialnością wobec Big Dutchman AG, dotyczące szkód lub natury ideowej, spowodowane używaniem lub brakiem używania przedstawionych informacji bądź używaniem błędnych bądź niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, jeżeli po stronie Big Dutchman AG nie ma udowodnionej, zamierzonej lub spowodowanej zaniedbaniem winy. Wszelkie oferty są dobrowolne i niewiążące. Big Dutchman AG zastrzega sobie wyraźnie zmiany, uzupełniania, usunięcia części stron lub całej oferty bądź tymczasowe lub ostateczne wstrrzymanie publikacji bez odrębnej informacji.

2.Referencje i linki
Wyrokiem z dnia 12 maja 1998 Sąd krajowy w Hamburgu zdecydował, że poprzez zamieszczenie linka ponosi się odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za treści na stronie, do której zamieszczono link. Może to być zmienione tylko wówczas, jeśli w sposób wyraźny wyrażono dystans do tych treści. Na tej stronie internetowej zamieszczone są linki do innych treści w Internecie. Odnośnie tych linków obowiązuje, co następuje: W sposób wyraźny zaznaczamy, że nie mamy żadnego wpływu na kształtowanie i treści stron, do których odsyłamy. Dlatego dystansujemy się niniejszym do tych treści wszystkich stron, do których odsyłamy na tej stronie internetowej. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich stron na tej stronie, na których znajdują się linku lub banery odsyłające do treści zewnętrznych.

3.Prawo autorskie
Big Dutchman AG podejmuje starania przestrzegać we wszystkich publikacjach prawa autorskie użytych grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań video i tekstów, korzystać z utworzonych przez siebie grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań video i tekstów lub sięgać do grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań video i tekstów pozbawionych licencji. Prawa autorskie obiektów opublikowanych, które zostały utworzone samodzielnie przez Big Dutchman, pozostają wyłączną własnością Big Dutchman AG. Powielanie lub używanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, nagrań video i tekstów w innych elektronicznych publikacjach nie jest dozwolone bez wyraźnej zgody Big Dutchman AG.

4.Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy postrzegać jako część oferty internetowej, z której odesłano na tę stronę. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają całkowicie obowiązującemu stanu prawnemu, pozostałe części dokumentu pozostają w swej treści i obowiązywaniu nienaruszone.